Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w szkole podstawowej oraz realizacji praw osób fizycznych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w szkole podstawowej  oraz realizacji praw osób fizycznych

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:


Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie

reprezentowana przez Dyrektora  Szkoły,

76-042 Rosnowo 34

 tel.: 94 3164292, e-mail:   sprosnowo@wp.pl

 

 1. W Szkole  został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD) Grzegorz Dżuga, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: sprosnowo@wp.pl  lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne:
  1. na stronie internetowej Szkoły w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce Ochrona danych osobowych.

Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole,
  2. wykonywanie przez Szkołę zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Szkole ,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
    
 2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym Szkoła powierzyła przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego       z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  6. w przypadku ,gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
 5. Szkoła nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
   
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Szkoły.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w SPROSNOWO oraz realizacji praw osób fizycznych.pdf (PDF, 717.68Kb) 2021-01-13 08:54:48 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Łojewski 13-01-2021 08:54:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Łojewski 13-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Łojewski 13-01-2021 08:55:49